ZARZĄD OKRĘGOWY
ZARZĄD OKRĘGOWY
Lp Nazwisko i imię Funkcja
1 Kazimierz Krukowski-Zdanowicz przewodniczący ZO
2 Jacek Bagniuk członek ZO
3 Grzegorz Ćwieluch członek ZO
4 Jan Kocoń członek ZO
5 Michał Puskarz członek ZO