ż Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy w WałbrzychuZawody o Puchar Burmistrza Ziębic
Zarząd Okręgowy PZŁ informuje, że w dniu 3 czerwca 2012 r. na Strzelnicy Myśliwskiej w Biernacicach odbędą się Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Ziębic w pełnym wieloboju myśliwskim. Zapisy uczestników zawodów w dniu zawodów od godz. 8:00 do 8:40. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9:00


Zawody o Puchar Burmistrza Lądka Zdroju
Zarząd Okręgowy PZŁ informuje, że w dniu 19.05.2012 r. na strzelnicy myśliwskiej w Lądku Zdroju odbędą się Zawody Strzeleckie w Puchar Burmistrza Lądka Zdroju w pełnym wieloboju myśliwskim.
Zapisy uczestników zawodów w dniu zawodów od godz. 8:00 do 8:45. Rozpoczęcie zawodów o godz. 9:00.


Eleminacje strzeleckie Zawodów Okręgowych
Zarząd Okręgowy PZŁ informuje, że w dniu 27 maja br. od godz. 9:00 na strzelnicach:
a) w Biernacicach odbędą się eliminacje Zawodów Okręgowych w strzelectwie myśliwskim dla kół z powiatów świdnickiego, dzierżoniowskiego oraz ząbkowickiego
b) w Lądku Zdroju odbędą się eliminacje Zawodów Okręgowych dla kół z powiatu kłodzkiego i wałbrzyskiego.
Finał zawodów zaplanowano na 10.06.2012 r. w Biernacicach.


Kurs instruktorów kynologicznych
W dniach 12 - 13 maja 2012 w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Wałbrzychu, odbędzie się kurs instruktorów kynologicznych. Zgłoszenie chęci udziału w kursie należy zgłosić do końca kwietnia.


Konkurs pracy norowców
12 maja 2012 odbędzie się Konkurs pracy norowców w Lutomierzu koło Stoszowic. Organizatorem konkursu jest Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu.
Formularz zgłoszenia psa do konkursu


Międzynarodowe targi


Nowy program w TV Biznes - Magazyn "Darz Bór"
Zapraszamy do zapoznania się z nowym programem TV Biznes - Magazyn "Darz Bór".
Każdy następny odcinek premierowo zawsze w sobotę o godz. 11:00
Emisja programu w TV Biznes będzie zawsze w weekend:
PREMIERA - sobota godz 11:00
Powtórki: sobota godz. 15:50 ; 22:00
niedziela godz. 08:35, 13:30, 19:00, 23:00

Link do zwiastuna programu: http://www.youtube.com/user/TVDarzBor


Komunikat
W okolicach Dobromierza znaleziono psa myśliwskiego. Informacja pod tel. 697 970 226 Pan Bochenek.


Komunikat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Załącznik:
Treść komunikatu


Komunikat
w dniu 30 listopada od godziny 9:00 w siedzibie ZO PZŁ w Wałbrzychu odbędzie się wycena medalowa trofeów łowieckich. Zainteresowani proszeni są o dostarczenie trofeów najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 30.11.2011 r.


Komunikat nr 5/2011 Zarządu Okręgowego PZŁ w Wałbrzychu do kół łowieckich z dnia 15.09.2011 r.
1. Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 1 IX 2011 z dnia 8.09.2011 r. Okręgowej Rady Łowieckiej w Wałbrzychu (uchwała w załączeniu) składka członkowska kół łowieckich od hektara powierzchni użytkowej dzierżawionego obwodu łowieckiego na terenie okręgu wałbrzyskiego na rok 2012 wynosi 0,20 zł. (20 groszy) czyli nie uległa zmianie w stosunku do roku 2011. Należną kwotę za dzierżawiony(e) obwód(y) nr razem ha x 0,20 zł zł. prosimy wpłacić w terminie do 31.12.2011 r. na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Wałbrzychu BZ WBK I oddział Wałbrzych 35 1090 2271 0000 0005 8400 0564
2. W załączeniu przesyłamy uchwałę nr 20 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 6.09.2011 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej, rozdziału tej składki między budżet Zarządu Głównego i budżety Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz wysokości wpisowego i ubezpieczenia myśliwych na rok 2012. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 181 ust. 3 Statutu PZŁ członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem koła macierzystego, a zgodnie z ust. 5 wyżej wymienionego paragrafu składka powinna być uiszczona w terminie do dnia 31 grudnia na rok następny. W związku z powyższym zobowiązuje się Zarządy kół do przekazania składki rocznej PZŁ za 2012 r. w wyznaczonym terminie wraz z imienną listą wszystkich członków macierzystych koła (podając ich aktualne adresy) bez względu na to, czy składka za te osoby jest przekazywana czy nie. W wykazie należy ująć również członków macierzystych zamieszkałych na terenie innych okręgów z adnotacją w uwagach ZO PZŁ właściwy co do jego miejsca zamieszkania.
Składka normalna wynosi 300 zł w tym ubezpieczenie 31 zł.
Składka ulgowa wynosi 165 zł. w tym ubezpieczenie 31 zł.
[więcej]


Załącznik:
Uchwała nr 20/2011 Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ
Oferta sprzedaży kuropatw, bażantów, kaczek i przepiórek
Oferta sprzedaży kuropatw


WIELKI SUKCES SYGNALISTÓW
Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Okręgu Wałbrzyskiego Odgłosy Kniei, zdobył główną nagrodę Grand Prix na I Śląskim Festiwalu Muzyki Myśliwskiej. Pokonali konkurentów z całej Polski. Festiwal odbywał się w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Koszęcinie.


Komunikat
Planowany na dzień 4.09.2011 r, konkurs tropowców i norowców jest odwołany z powodu braku zgłoszeń


Komunikat nr 4/2011 Zarządu Okręgowego PZŁ w Wałbrzychu z dnia 24.08.2011 r. do kół łowieckich
1) W załączeniu przesyłamy kopię komunikatu nr 5/2011 Zarządu Głównego PZŁ w sprawie ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Kół Łowieckich. Prosimy o zgłoszenie wybranego wariantu ubezpieczenia w terminie do 15 września br. oraz przekazanie na nasze konto kwotę stosowną do deklarowanego wariantu. Koła, które nie uczynią tego w wyznaczonym terminie zostaną objęte ubezpieczeniem według dotychczas obowiązującego wariantu.
2) W związku z małym zainteresowaniem (brakiem zgłoszeń) udziałem w szkoleniu na uprawnienia selekcjonerskie planowany na jesień tego roku kurs prawdopodobnie zostanie przeniesiony na wiosnę 2012 r. Prosimy poinformować o tym członków kół posiadających wymagany staż łowiecki, a zainteresowanym uzyskaniem uprawnień selekcjonerskich przypomnieć o obowiązku złożenia w tut. ZO pisemnego wniosku o przyjęcie na kurs.
3) Koła, które tego nie uczyniły - wzywamy do pisemnego udzielenia informacji w sprawie ilości osób wytypowanych do szkolenia 'weterynaryjnego' w terminie do 31 lipca br. [więcej]


Załącznik:
Komunikat nr 5/2011 Zarządu Głównego PZŁ


Koncert Zespołu "Odgłosy Kniei" w czasie X Jubileuszowego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich Sudeckiej Krainy Łowieckiej "O Kryształowy Róg" - 28 maja 2011 r.


XXXV Zawody Okręgowe w Strzelectwie - wyniki

Wyniki indywidualne

Wyniki zespołowe


WYNIKI ELIMINACJI ZAWODÓW STRZELECKICH - BRONÓWEK, BIERNACICE, LĄDEK ZDRÓJ

Wyniki eliminacji z Lądka Zdroju

Wyniki eliminacji z Bronówka

Wyniki eliminacji z Biernacic


KONKURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH - LĄDEK ZDRÓJ 28 MAJA 2011 r.

Wyniki zespołów

Wyniki indywidualne


ZAPROSZENIE NA KONKURS NOROWCÓW
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, Komisja Kynologiczna Okręgowej Rady Łowieckiej w Wałbrzychu oraz KŁ "Jeleni Róg" w Stoszowicach informują, że Konkurs Norowców odbędzie się na terenie leśnictwa Jemna w godzinach od 8:00 do 17:00. Zbiórka wszystkich uczestników koło domku myśliwskiego Koła Łowieckiego "Jeleni Róg" w Stoszowicach koło Lutomierza.
Dokładne miejsce przeprowadzenia konkursu (sztuczna nora) koło domku myśliwskiego.

Załącznik:
Karta zgłoszeniowa


ZAPROSZENIE NA KONKURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu oraz Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju i Nadleśnictwo Lądek Zdrój organizują otwarty X Konkurs Sygnalistów Myśliwskich "O Kryształowy Róg" , który rozpocznie się o godzinie 10.00 w dniu 28 maja br. w muszli koncertowej w Parku Zdrojowym w Lądku Zdroju. Konkurs jest jednocześnie eliminacją do Krajowego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich na 2012 r. dla uczestników z województwa dolnośląskiego, w jego ramach odbędą się przesłuchania solistów w klasach kwalifikacyjnych - D, C, B, A i zespołów w klasach - D, C, B, A, G oraz zespołów w klasach muzyki myśliwskiej MB, Mes i MSH Zgłoszenia na uniwersalnych kartach należy kierować w terminie do 24 maja br. na adres Zarządu Okręgowego PZŁ w Wałbrzychu ul. 1 Maja 158 58-305 Wałbrzych, e-mail zo.walbrzych@pzlow.pl . Ze względów organizacyjnych prosimy w/w terminu nie przekraczać. [więcej]

Załącznik:
Karta zgłoszeniowa
Zestawy konkursowe


KOMUNIKAT nr 2/2011 z dnia 25.03.2011 r. Zarządu Okręgowego PZŁ do kół łowieckich
1. W załączeniu przesyłamy harmonogram składania sprawozdania ŁOW 1 wraz z załącznikami.
2. Informujemy, że Okręgowe Zawody w Strzelectwie Myśliwskim odbędą się 22 maja 2011 r. (niedziela) od godz. 8:00 na strzelnicach myśliwskich w dwóch etapach:
a) Biernacice k/Ziębic dla kół z powiatów dzierżoniowskiego i ząbkowickiego,
b) Bronówek k/ Dobromierza dla kół z powiatów świdnickiego i wałbrzyskiego,
c) Lądek Zdrój dla kół z powiatu kłodzkiego.
Finał odbędzie się 5 czerwca 2011 r. o godz. 9:00 na strzelnicy w Lądku Zdroju. Opłata za udział w zawodach wynosi 120,00 zł. od osoby. Koła wnoszą opłatę na konto ZO PZŁ w terminie go 10 maja z jednoczesnym podaniem składu osobowego reprezentacji. [więcej]

Załącznik:
Harmonogram dotyczący osobistego składania sprawozdania ŁOW -1 w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu.


II Regionalny Konkurs Norowców
W dniu 15.maja 2011 r na terenie Koła łowieckiego "Jeleni Róg" Stoszowice w miescowości Lutomierz odbędzie się II Regionalny Konkurs Norowców. Zainteresowanych prosimy zgłaszać się do Zarzadu Okręgowego PZŁ w Wałbrzychu.


Pasterka myśliwska 2010 w Bardzie

KOMUNIKAT nr 1/2011 Zarządu Okręgowego PZŁ w Wałbrzychu do kół łowieckich
1. Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 1/XII/10 z dnia 23.12.2010 r. Okręgowej Rady Łowieckiej w Wałbrzychu składka członkowska kół łowieckich od hektara powierzchni użytkowej dzierżawionego obwodu łowieckiego na terenie okręgu wałbrzyskiego na rok 2011 wynosi 0,20 zł. (20 groszy) - czyli nie uległa zmianie w stosunku do roku 2010. Należną kwotę za dzierżawiony obwód nr: ...............

RAZEM .............. ha x 0,20 zł. = ..........zł.

prosimy wpłacić w terminie do 28.02.2011 r. na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Wałbrzychu BZ WBK I o/Wałbrzych 35 1090 2271 0000 0005 8400 0564
2. Stosownie do Zarządzenia nr 4/2006 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 11.05.2006 r. w sprawie terminów oceny prawidłowości odstrzału łosi, jeleni, jeleni sika, danieli, rogaczy oraz muflonów, Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu wyznacza terminy i miejsca przeprowadzenia oceny poroży jeleni oraz muflonów pozyskanych w sezonie 2010/2011 według poniższego harmonogramu oraz składy osobowe zespołów dokonujących oceny. [więcej]


KURS DLA KANDYDATÓW NA ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH PRACY PSÓW MYŚLIWSKICH
Działając w porozumieniu ze Związkiem Kynologicznym w Polsce, Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego organizuje w dniach 17 - 20.03.2011 roku kurs i egzamin dla kandydatów na asystentów kynologicznych pracy psów myśliwskich. Kurs odbędzie się w Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu ul. Sokolnicza 12. [więcej]

NOWE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 września 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz [więcej]

SKŁADKA CZŁONKOWSKA NA ROK 2011
Uchwała nr 5/2010 w sprawach wysokości składki członkowskiej, rozdziału tej składki między budżet Zarządu Głównego i budżety zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz wysokości wpisowego i ubezpieczenia myśliwych na rok 2011 [więcej]


Zarząd Okręgowy w Wałbrzychu
58-305 Wałbrzych
ul. 1 Maja 158
tel. 074/84-250-62
fax. 074/84-859-57

e-mail: zo.walbrzych@pzlow.pl

Konto ZO PZŁ
BZ WBK I/O Wałbrzych
35 1090 2271 0000 0005 8400 0564liczba odwiedzin:

projekt i wykonanie: gredys@gmail.com