Termin oceny prawidłowości odstrzałów
Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu wyznacza terminy i miejsca przeprowadzenia oceny poroży sarn rogaczy pozyskanych w sezonie 2019/2020 według poniższego harmonogramu:
A) Boguszyn – 22 października 2019 r. (wtorek) - Świetlica Wiejska
B) Świdnica – 18 października 2019 r. (piątek) - Nadleśnictwo Świdnica ul. Sikorskiego 11
C)Wałbrzych – 24 października 2019 r. (czwartek) - ZO PZŁ w Wałbrzychu ul. 1 Maja 158
D) Nowa Ruda – 19 października 2019 r. (sobota) - Domek Myśliwski KŁ ,,Knieja'' Nowa Ruda Świerki 111
E) Braszowice – 19 października 2019 r. (sobota) - Restauracja ,,Ogrodowa”
[Szczegółowy harmonogram]


Hubertus 2019


Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu
informuje, że 20 października 2019 r. organizuje okręgowe obchody święta myśliwych HUBERTUS 2019. W tym roku kalendarzowym obchody Hubertusa 2019 odbędą się w Dzierżoniowie i to koła dzierżawiące obwody na terenie powiatu dzierżoniowskiego są organizatorami tych uroczystości. Zarząd Okręgowy zwraca się z prośbą do myśliwych okręgu wałbrzyskiego o czynny udział w tej uroczystości, a w szczególności o udział myśliwych w mundurach oraz pocztów sztandarowych kół łowieckich z naszego okręgu. Koła łowieckie, które posiadają sztandar zobowiązane są do wystawienia pocztów sztandarowych w tym wydarzeniu, będzie miało to na istotny społeczny odbiór oraz wpływ na wizerunek myśliwych, członków Polskiego Związku Łowieckiego.
Program uroczystości:
1. godz.11.30 zbiórka pocztów sztandarowych – plac przed kościołem Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie, wzgórze J.P.II na osiedlu Różanym.
2. godz.12.00 uroczysta msza św. Hubertowska oraz koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu Zespołu Muzyki Myśliwskiej i Leśnej "Odgłosy Kniei".
3. godz. 15.00 biesiada Hubertowska w lokalu przy ul. Batalionów Chłopskich 110 (wyjazd na Bielawę, budynek po prawej stronie za przejazdem kolejowym).

Prosimy o przekazanie informacji wszystkim myśliwym oraz potwierdzenie udziału pocztów sztandarowych i delegacji /ilość osób/ z koła do dnia 10 października 2019 r. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam.

p.s
W zwiazku z organizowanymi uroczystościami proszę o nieplanowanie w tym dniu polowań zbiorowych.

Łowczy Okręgowy
Kazimierz Krukowski-Zdanowicz


Kurs Sygnalistów Myśliwskich
Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu organizuje kurs sygnalistów myśliwskich I i II stopnia. Zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału. W szczególności zapraszam Koleżanki i Kolegów, którzy uczestniczyli w kursie I-go stopnia poprzedniej edycji i którzy podczas Konkursu Sygnalistów Myśliwskich w Świdnicy zaprezentowali swoje umiejętności.
Zajęcia prowadzone będą przez profesjonalnego nauczyciela muzyki. Na spotkanie zapraszam do Zarządu Okręgowego PZŁ w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja 158 w dniu 7-go października o godz.18.00.
Udział w szkoleniu proszę zgłaszać w sekretariacie ZO PZŁ w Wałbrzychu - nr tel. 47 84 250 62.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 80 zł miesięcznie. Zwracam się z prośbą do zarządów kół łowieckich o pokrycie kosztów dla kursanta-sygnalisty.
Łowczy Okręgowy
Kazimierz Krukowski-Zdanowicz


Mapa ASF
Inspekcja Weterynaryjna informuje o dynamicznym rozprzestrzenianiu się w ostatnim okresie afrykańskiego pomoru świń na terenie kraju oraz w wielu państwach europejskich. Do 31 sierpnia 2019 r. stwierdzono w Polsce 45 nowych ognisk u trzody chlewnej oraz 1632 nowe przypadki u dzików. W celu lepszego zobrazowania aktualnej sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do ASF odsyłam na stronę internetową GIW www.bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa W związku z powyższą sytuacją Inspekcja Weterynaryjna zaleca rezygnację lub ograniczenie do minimum wyjazdów myśliwych na polowania w inne rejony kraju, a w szczególności w rejony objęte ograniczeniami oraz zapraszania myśliwych z innych rejonów na polowania na teren województwa dolnośląskiego. Przypominam ponadto o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań, w łowisku oraz w czasie patroszenia dzików i pobierania próbek do badań w kierunku ASF, zgodnie z wytycznymi, które zostały przesłane wcześniej oraz omówione na szkoleniach,w szczególności podczas ewentualnego uczestniczenia w polowaniach na terenach objętych ograniczeniami. Przypominam również, że na obszarze Dolnego Śląska, który w chwili obecnej znajduje się poza terenami objętymi ograniczeniami, w dalszym ciągu dopuszczone jest patroszenie dzików w łowisku, przy pełnym zachowaniu zasad bioasekuracji. Próby do badań w kierunku ASF pobiera się wyłącznie od każdego znalezionego martwego i takiego dzika, który przed odstrzałem wykazywał objawy chorobowe. W przypadku dalszego rozprzestrzeniania się choroby i wyznaczenia na terenie województwa dolnośląskiego jednego z obszarów objętych ograniczeniami zostaniecie państwo o tym fakcie niezwłocznie poinformowani Jednocześnie uprzejmie proszę o pobieranie i dostarczanie prób krwi dzików do badań w kierunku klasycznego pomoru świń u dzików, na dotychczasowych zasadach, określonych we wcześniejszych pismach. Proszę przekazanie powyższych informacji wszystkim członkom koła łowieckiego.

Łowczy Okręgowy
Kazimierz Krukowski-Zdanowicz


Piknik myśliwski z okazji otwarcia siedziby Koła Łowieckiego „Jawornik” w Złotym Stoku

31 sierpnia na „Kolonii” w Złotym Stoku miał miejsce piknik myśliwski z okazji otwarcia siedziby Koła Łowieckiego „Jawornik”. Domek myśliwski powstał na działce tak zwanej „Kolonii” w Złotym Stoku. Jest to przedłużenie ulicy Stawowej. Siedziba znajduje się na ulicy Ogrodowej 1. Na otwarciu siedziby złotostockiego koła łowieckiego obecni byli m.in. Roman Fester - starosta powiatu ząbkowickiego, Grażyna Orczyk - burmistrz Złotego Stoku, Paweł Mamoń - prezes Koła Łowieckiego „Jawornik” w Złotym Stoku, Jerzy Ignaszak - członek Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego, Jacek Bagniuk i Jan Kocoń - członkowie Zarządu Okręgowego w Wałbrzychu, Marek Czerwik - delegat na Zjazd Krajowy, myśliwi złotostockiego koła oraz mieszkańcy „Kolonii” i przyjezdni goście. O muzyczną oprawę uroczystości zadbała Złotostocka Orkiestra Dęta „Jawornik". Koło dostało pozwolenie na budowę w październiku 2016 roku i wtedy ruszyły prace. We wrześniu 2017 roku wkopano kamień węgielny i podpisano akt erekcyjny. Intencją koła, jest wybudowanie nie tyle miejsca siedziby organizacji, ale przede wszystkim obiektu edukacyjnego.

Źródło informacji: www.zabkowice.express-miejski.pl


Druga edycji programu odbudowy zwierzyny drobnej

3 września na terenie Leśnictwa Szkółkarskiego Wilcza odbyło się przekazanie kołom łowieckim zajęcy w ramach drugiej edycji programu odbudowy zwierzyny drobnej.
Tym razem do środowiska naturalnego trafiło około 430 sztuk zajęcy. Podczas drugiej edycji programu, która będzie realizowana do 2020 roku ma zostać wypuszczonych łącznie ponad 1300 sztuk szaraków pochodzących z hodowli klatkowo-zagrodowej Tadeusza Kaczmarczyka w Paszkowie.
Introdukcja zwierzyny drobnej na terenie ziemi ząbkowickiej rozpoczęta w 2013 roku jest bardzo pozytywnie odbierana przez nadleśnictwa oraz koła łowieckie, które aktywnie uczestniczą w realizacji programu. W czasie trwania drugiej edycji programu bierze udział oprócz powiatu ząbkowickiego, wszystkie 13 kół łowieckich działających na terenie powiatu, Nadleśnictwo Bardo Śląskie i Henryków, gminy: Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Złoty Stok, Ząbkowice Śląskie i Ziębice, a także Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu.
Program realizowany przez Powiat Ząbkowicki jest unikatowym nawet w skali kraju. Należy pamiętać, że ma on również na celu zagospodarowanie miejsc bytowania zwierzyny, tworzenie miejsc osłonowych, redukcję liczebności drapieżników znajdujących się na liście zwierząt łownych, współpracę z rolnikami oraz edukację dzieci i młodzieży - podkreślał Roman Fester starosta ząbkowicki.
Łączny budżet drugiej edycji programu wyniesie ponad 415 tys. zł, w tym ponad 233 tys. zł to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Średni koszt jednego zająca wyniesie 318,86 zł brutto.

Źródło informacji: www.zabkowice.express-miejski.pl


Informacja

6 października 2019 r. odbędą się I Zawody w Myśliwskim Strzelectwie Parkurowym o Puchar Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Zawody odbędą się na terenie strzelnicy myśliwskiej Okręgu Ciechanowskiego PZŁ w Chotumiu k. Ciechanowa. Rozpoczęcie zawodów o godzinie 9:00Spotkanie prezesów i łowczych
Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu informuje, że w dniu 5 września w sali Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Świdnicy ul. Wałbrzyska 25-27 o godz. 14.00 zwołuje zebranie prezesów i łowczych ze wszystkich kół łowieckich w okręgu wałbrzyskim.
Tematem spotkania będzie:
1. Omówienie nowej strategii - znowelizowane podejście do zwalczania ASF u dzików.
2. Spotkanie z przedstawicielem Państwowej Straży Łowieckiej i omówienie współpracy z kołami łowieckimi PZŁ.
3. Sprawy bieżące.

Obecność na ważność spraw obowiązkowa.

Łowczy Okręgowy
Kazimierz Krukowski-Zdanowicz


Piknik myśliwskiKurs na uprawnienia selekcjonerskie
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu organizuje kurs selekcjonerów samców zwierzyny płowej. Kurs rozpocznie się w dniu 5.10.2019 r. o godz 9,00 (sobota) w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Wałbrzychu. Szczegółowy harmonogram szkolenia podany będzie w późniejszym terminie. Zainteresowanych prosimy o składanie podań o udział w kursie do sekretariatu ZO PZŁ w Wałbrzychu ( zo.walbrzych@pzlow.pl ).
Koszt kursu wynosi 600 zł płatne do dnia 20.09.2019 r. na konto ZO PZŁ w Wałbrzychu

Santander Bank 35 1090 2271 0000 0005 8400 0564
Osoby, które dokonają wpłaty w terminie zostaną wpisane na listę uczestników szkolenia.
Liczba kursantów ograniczona.
Termin egzaminów podany będzie w czasie trwania kursu.
Do egzaminu będą dopuszczeni kursanci z dokumentem potwierdzającym posiadanie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania przez co najmniej trzy lata.

Darz Bór

Łowczy Okręgowy
Kazimierz Krukowski-Zdanowicz


Odpust myśliwski w Karpowie
W dniu 3 sierpnia 2019 roku w leśnym Kościółku pod wezwaniem Matki Bożej od Zagubionych na Karpowie odbyły się coroczny odpust myśliwski.Mszę uroczystą koncelebrowaną odprawił J.E. Biskup Świdnicki Ignacy Dec przy muzycznej oprawie reprezentacyjnego zespołu muzyki myśliwskiej i leśnej „Odgłosy Kniei”. W obecności pocztów sztandarowych okręgu wałbrzyskiego odbyła się uroczystość wręczania odznaczeń łowieckich. Aktu dekoracji dokonali Jerzy Ignaszak członek Naczelnej Rady Łowieckiej i Michał Opielewicz Honorowy Członek Polskiego Związku Łowieckiego . Medalem Św. Huberta najwyższym polskim odznaczeniem łowieckim w dziedzinie propagowania kultury i sztuki łowieckiej uhonorowani zostali Kol. Jerzy Twaróg i Kol Kazimierz Krukowski-Zdanowicz, Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczony został Kol. Wiesław Chodorowski, Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczeni zostali Kol. Ryszard Czarnecki, Paweł Pakuła i Jerzy Jeczeń. Po oficjalnych uroczystościach w rozstawionych otwartych namiotach wszystkich uczestników uroczystości częstowano potrawami z dziczyzny. Serwowano m.in. pieczonego dzika tzn. „Koryto Gerwazego” przygotowane przez Dworek Galosa ze Stronia Ślaskiego, bigos myśliwski, smalec z dzika. Na zakończenie wysłuchano koncertu zespołu muzyki myśliwskiej i leśnej okręgu wałbrzyskiego „Odgłosy Kniei”, Organizatorom , wszystkim którzy wzięli udział w uroczystości, a w szczególności pocztą sztandarowym składam serdeczne podziękowania i do zobaczenia za rok.

DARZ BÓR
Kazimierz Krukowski-Zdanowicz

/-/ Łowczy OkręgowyMistrzostwa Polski w klasie Powszechnej
Po wielkich emocjach jakie towarzyszyły na LII Mistrzostwach Polski w klasie powszechnej czas na krótką relację. Tegoroczne zawody odbyły się w dniach 20-21 lipca w Mroczkowicach 6 km od Świeradowa Zdrój. Organizatorem tego wielkiego przedsięwzięcia był ZO w Jeleniej Górze pod nadzorem Łowczego Okręgowego Wiktora Marconi. Okręg Wałbrzyski w tym roku reprezentowali : Wojciech Lubas - kierownik drużyny, reprezentant koła Łowieckiego "Diana " w Nowej Rudzie, Piotr Ślusarek "Ryś " Ziębice, Paweł Bagiński "Ponowa" Niemcza . Wydelegowani zostali również członkowie komisji strzeleckiej PZŁ Wałbrzych Piotr Gąsior - przewodniczący , który sędziował na osi rogacz/lis , a także Arkadiusz Wieczorek , który był sędzią na konkurencji przeloty. Po dwóch dniach zmagań nasi reprezentanci wystrzelali wynik 1248 co uplasowalo ich na 16 miejscu na 49 okręgów. Mistrzostwa zorganizowane były na najwyższym poziomie, piękna odprawa, profesjonalnie przygotowany obiekt , sędziowanie na najwyższym poziomie. Zmaganiom towarzyszyły ogromna presja i koleżeńska rywalizacja. Zawodnicy obiecują, że w kolejnym roku będzie znacznie lepiej! Zachęcamy wszystkich myśliwych do uczestnictwa w treningach, które organizowane są na wielu strzelnicach na terenie naszego okręgu. To może właśnie Wy będziecie reprezentować nasz zarząd w następnym roku!
Wszystkim strzelcą życzymy samych celnych strzałów i zachęcamy do treningów !

Wyniki zawodów

Darz bór!
Wojciech Lubas


Zaproszenie
W dniu 3 sierpnia 2019 r. o godz 16,00 odbędzie się tradycyjny uroczysty odpust w Karpowie k/Lądka Zdrój . W pięknej scenerii w leśnym Kościółku pod wezwaniem Matki Bożej od Zagubionych odprawiona będzie uroczysta msza św.Hubertowska koncelebrowana przez biskupa Świdnickiego Ignacego Deca i przy oprawie Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej i Leśnej ,,Odgłosy Kniei'' Zapraszamy i apelujemy do Zarządów Kół oraz wszystkich myśliwych naszego okręgu o czynny udział w tej uroczystości, udział myśliwych naszego okręgu w mundurach oraz pocztów sztandarowych będzie miało istotny odbiór społeczny, Podczas uroczystości wręczone będą odznaczenia za zasługi łowieckie. Po zakończeniu uroczystości przewidziany jest tradycyjny myśliwski bigos oraz koncert muzyki myśliwskiej.
Serdecznie zapraszamy myśliwych wraz z rodzinami.

Darz Bór

Łowczy Okręgowy
Kazimierz Krukowski-Zdanowicz


„Puchar Trzech Strzelnic” – 23.06.2019 r. – Strzelnica Myśliwska w Karszowie

WYNIKI43 Okręgowe Zawody w Strzelaniach Myśliwskich - Wałbrzych 16.06.2019

WYNIKI DRUŻYNOWE

WYNIKI INDYWIDUALNE


Święto dzika, Konkurs Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej
W sobotę, 01 czerwca br. na świdnickim Rynku już od wczesnych godzin rannych było głośno i bardzo kolorowo. Po raz kolejny Lasy Państwowe organizowały Święto Dzika, ale po raz pierwszy było ono połączone z Konkursem Sygnałów i Muzyki Myśliwskiej. Ta cykliczna impreza odbywała się początkowo w Zamku Książ i Polanicy, później przez wiele lat w Lądku-Zdroju, a obecny – już XVIII – właśnie w Świdnicy. Otwarcia Konkursu dokonał Łowczy Okręgowy z Wałbrzycha, Kazimierz Krukowski-Zdanowicz, a potwierdzeniem tego była uroczysta fanfara „Powitanie” wykonana ze sceny głównej w Rynku, przez kilkudziesięciu muzyków-sygnalistów przybyłych na konkurs. Przesłuchania konkursowe zarówno solistów jak zespołów odbywały się w Teatrze Miejskim. Trudny kunszt gry na myśliwksim rogu prezentowali myśliwi, leśnicy i osoby z lasem i łowiectwem nie związane, ale zafascynowane pięknem muzyki lasu. Najmłodszy uczestnik miał lat osiem, najstarszy niósł na swoich barkach siódmy krzyżyk. Jury konkursu nie miało zatem łatwego zadania przy ocenie poszczególnych wykonawców. O godzinie 15.00 na scenie głównej w Rynku ogłoszone zostały wyniki.
W kategorii solistów I-sze miejsca zajęli:
• w kategorii dziecięcej „D” - Mikołaj Dorocki
• w kategorii początkujących „C” - Daniel Staszczyk
• w kategorii średniozaawansowanych „B” - Filip Sioch
• w kategorii mistrzowskiej „A” - Roman Wesołkowski
W kategorii zespołów I-sze miejsca zajęli:
• w kategorii „C” - ZSM Muflonowe Rogi
• w kategorii „B” - ZSM Tryk.
Nagrody i wyróżnienia wręczał członek Naczelnej Rady Łowieckiej Jerzy Ignaszak.
Po tej ceremonii Reprezentacyjny Zespół Muzyki Łowieckiej i Leśnej „Odgłosy Kniei” pod kierunkiem Bogusława Rupa zagrał wspaniały koncert, myśliwskich pieśni, gdzie gwiazdami byli soliści; Wiktoria Tagowska (alt) i Andrzej Kuncewicz (tenor). Ostatnim tego dnia, ale jakże dostojnym akordem muzyki łowieckiej i leśnej, była podniosła msza hubertowska (komp. Reinholda Stiefa), wykonana o godzinie 18.00 w świdnickiej katedrze, przez zespół „Odgłosy Kniei”. Zakończyła się msza i zakończył się XVIII Konkurs Muzyki Myśliwskiej. Organizatorzy już obecnie zapraszają na kolejny Konkurs, XIX-ty, w roku przyszłym, który odbędzie się również w Świdnicy, ale w zmienionej, bardziej atrakcyjnej formule. Będzie dużo więcej pieśni myśliwskich i muzyki lasu. Zdzisław Piotrowski


Wycena medalowa wieńców jeleni, łopat danieli i ślimów muflonów w Okręgu Wałbrzyskim
W dniu 30 maja 2019 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu odbyła się wycena medalowa trofeów jeleni, danieli i muflonów. Trofea te zostały najpierw wytypowane przez komisje oceny prawidłowości odstrzału jako kwalifikujące się do wyceny ostatecznej (6 komisji, przypisanych do poszczególnych zasięgów administracyjnych gmin i powiatów Okręgu Wałbrzyskiego). Podczas wyceny medalowej, w oparciu o kryteria Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC) , komisja w składzie: Zbigniew Słatyński – przewodniczący, oraz członkowie: Piotr Bubniewicz, Marek Czerwik, Zbigniew Kolbusz, oraz Piotr Sawicki, dokonała wyceny ostatecznej 17 wieńców jeleni przedłożonych przez myśliwych, którzy je pozyskali. Ponadto komisja dokonała wyceny ostatecznej łopat danieli (1 szt.) i 11 ślimów muflona – gatunku, który jest symbolem Sudeckiej Krainy Łowieckiej. Spośród 17 wieńców jeleni 3 trofea otrzymały notę punktową kwalifikującą do otrzymania srebrnego medalu, 13 poroży sklasyfikowano na medal brązowy, zaś 1 trofeum nie przekroczyło progu 170 pkt. CIC. Najwyżej ocenione trofeum jelenia byka otrzymało notę 201.80 pkt CIC. Łopaty daniela otrzymały notę 168,47 PKT CIC, co zakwalifikowało je do brązowego medalu, zaś z 11 ślimów muflona komisja przyznała 4 medale srebrne i 7 brązowych. Najwyżej ocenione ślimy otrzymały 201,25 pkt CIC. Najciekawsze trofea zostały uwiecznione na załączonych fotografiach. Piotr Sawicki


REGULAMIN WAWRZYNOWYCH ZAWODÓW STRZELECKICH
o „Puchar Sudeckiej Krainy Łowieckiej” rozgrywanych dnia 7 lipca 2019

1. Zawody odbywają się na strzelnicy KŁ TUR w Biernacicach koło Ziębic według poniższego porządku:
- godz 8.00-8.30 – rejestracja i wydawanie numerów startowych
- godz 8.30-8.45 – otwarcie zawodów i odprawa zawodników
- godz 9.00 – rozpoczęcie strzelań konkursowych

2. Celem zawodów jest wyłonienie zwycięzcy klasyfikacji:
- klasyfikacja kobiet,
- klasa strzelecka „C”,
- klasa strzelecka powszechna,
- klasa strzelecka mistrzowska,
oraz uzyskanie wyników klasyfikacji do „ Wawrzynu strzeleckiego” , jak również integracja środowisk myśliwskich regionu.

[więcej]


Konkurs sygnalistów myśliwskich "O Kryształowy Róg"Harmonogram egzaminówWycena medalowa - 30 maja 2019 r.Konkurs sygnalistów myśliwskich "O Kryształowy Róg"Konferencja[Karta zgłoszenia]Szafy na brońKomunikat[Formularz zgłoszenia]
[Oświadczenie]KomunikatZaproszenie na konkurs sygnalistów myśliwskichTermin oceny prawidłowości odstrzałów
Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu wyznacza terminy i miejsca przeprowadzenia oceny poroży jeleni byków, danieli i muflonów tryków pozyskanych w sezonie 2018/2019 według poniższego harmonogramu [więcej]


Statut PZŁ
Na wniosek Naczelnej Rady Łowieckiej , Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu zwraca się z prośbą do przesłania konkretnych propozycji w zakresie ewentualnych zmian Statutu PZŁ, zatwierdzonego w dniu 27 lutego 2019 r. przez Ministra Środowiska i przesłania konkretnych propozycji uregulowań wraz z ich uzasadnieniem do dnia 22.03.2019 r. na adres e-meil zo.walbrzych@pzlow.pl


Kurs dla kandyatówKurs sygnalistów myśliwskichSzkolenie weterenaryjneSpotkanie edukatorów 7 luty 2019 r.Terminarz zawodów strzeleckichKurs sygnalistów myśliwskich również w Kłodzku
Rozpoczął sie kurs sygnalistów myśliwskich zajęcia odbywają się w Wałbrzychu w siedzibie ZO PZŁ w każdy wtorek o godz. 18.00 .Wychodząc naprzeciw chętnym którzy chcą brać udział w zajęciach szkolenie również odbywa się w Kłodzku w każdy piątek o godz. 18.00 w Kłodzkim Ośrodku Kultury Pl. W. Jagiełły 1.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór

Łowczy Okręgowy
Kazimierz Krukowski-Zdanowicz


Koncert kolęd "Odgłosy Kniei" - 27 stycznia, godź. 12:00 - Ząbkowice Śl.Koncert kolęd w wykonaniu zespołu "Odgłosy Kniei"KURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH
Zarząd Okręgowy w Wałbrzychu organizuje kurs sygnalistów myśliwskich chętnych zainteresowanych, którzy chcą nauczyć się lub podwyższać swoje umiejętności gry na rogu myśliwskim zapraszamy do wzięcia udział w szkoleniu. Na spotkanie zapraszam do Zarządu Okręgowego PZŁ w Wałbrzychu ul 1-go Maja 158 w dniu 15 stycznia o godz.18,00 Chęć uczestnictwa w szkoleniu proszę zgłaszać w sekretariacie ZO PZŁ w Wałbrzychu- nr tel. 47 84 250 62.

Łowczy Okręgowy
Kazimierz Krukowski-Zdanowicz


Spokojnych, pełnych ciepła rodzinnego Świąt Bożego Narodzenia,
wielu głębokich i radosnych przeżyć,
a w nadchodzącym 2019 Roku
całej braci myśliwskiej życzymy sukcesów łowieckich,
zdrowia i sił w realizowaniu
życiowej pasji.

życzy
Łowczy Okręgowy
i pracownicy
Zarządu Okręgowego w Wałbrzychu

Pragniemy poinformować , że w dniu 24.12.2018 r biuro zarządu będzie nieczynne.


Myśliwi dzieciom
W dniu 20.12.2018 uczestniczące w akcji "Myśliwska Paczka" Koło Łowieckie "Darz Bór" w Lądku Zdroju ku uciesze Pani dyrektor Domu Dziecka w Domaszkowie Zofii Sormat przekazało zakupiony niezbędny sprzęt AGD na sumę 2000 tys. złotych. Radość dzieci przebywających w ośrodku była bezgraniczna. Okrzykom radości nie było końca. Nie obyło się bez wspólnych zabaw oraz rozmów na tematy łowieckie. Dzieci pytały o każde usłyszane zagadnienie. Czas spędzony w domu dziecka przyniósł dumę w naszych sercach ,że w tej odpowiedzialności społecznej ku pomaganiu potrzebującym znalazła się myśliwska inicjatywa Koła łowieckiego "Darz Bór" w Lądku Zdroju.
Dziękujemy za inicjatywę ZG PZŁ który natchnął ku tej akcji. Na zdjęciu znajdują się dzieci z Domu Dziecka w Domaszkowie , pani Dyrektor Zofia Sormat oraz kol. Prezes Stanisław Skrobotun oraz łowczy Krzysztof Bąk

Darz Bór


Wycena medalowa parostków rogaczy w Okręgu Wałbrzyskim
W dniu 30 listopada 2018 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu odbyła się wycena medalowa parostków rogaczy. Zostały one wycenione wstępnie przez komisje dokonujące oceny prawidłowości odstrzału rogaczy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 19 maja 2005 w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich, jako kwalifikujące się do wyceny ostatecznej. Podczas wyceny medalowej, w oparciu o kryteria Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC) , komisja w składzie: Zbigniew Słatyński – przewodniczący, oraz członkowie: Piotr Bubniewicz, Marek Czerwik, Zbigniew Kolbusz, oraz Piotr Sawicki, dokonała wyceny ostatecznej 47 parostków rogaczy, 3 wieńców jeleni (które zostały pozyskane w sezonie 2017/2018 i nie zostały dostarczone przez myśliwych na wycenę wieńców jeleni). Ponadto komisja dokonała wyceny ostatecznej 5 oręży dzików, 2 czaszki lisa i 2 czaszki borsuka, przedłożonych do wyceny na wniosek myśliwych, którzy pozyskali w/w trofea. Warto podkreślić, że najstarszy stażem członek komisji nie pamiętał, aby taka ilość parostków rogaczy podlegała wycenie medalowej. Z pewnością przyczyniły się do tego łagodniejsze kryteria odstrzału, ale przede wszystkim wysoki odsetek rogaczy łownych w planach odstrzału, gdyż każdy rogacz powyżej 6 roku życia był traktowany jako rogacz łowny. Spośród 47 parostków aż 4 trofea wyceniono na złoty medal (ich wycena ostateczna może zostać zweryfikowana przez komisję międzynarodową). Najmocniejsze trofeum o masie 590 g otrzymało ocenę 141,9 pkt CIC. 24 trofea otrzymały srebrny medal, zaś 18 parostków zostało wycenionych na medal brązowy. Jedne parostki nie zakwalifikowały się do przyznania medalu, gdyż nie osiągnęły wartości 105 pkt CIC. Spośród 3 wieńców jeleni tylko 1 otrzymał ponad 170 pkt CIC, co zakwalifikowało go do brązowego medalu. Z 5 oręży odyńców 1 wyceniono na srebrny medal, 2 na medal brązowy, a 2 nie otrzymały medalu (pomimo okazałych szabel ich szerokość była zbyt mała). Czaszki drapieżników zostały wyceniono następująco: z 2 czaszek lisów 1 otrzymała srebrny medal, druga czaszka nie zakwalifikowała się do otrzymania medalu, zaś czaszki borsuków otrzymały medale srebrny i brązowy. Komisja prowadziła prace do późnych godzin popołudniowych. Wyniki wyceny medalowej pokazują zasadność zmiany kryteriów odstrzału rogaczy, a kolejne wyceny powinny tą tezę potwierdzić. Najciekawsze parostki zostały uwiecznione na załączonych fotografiach.
Targi Hubertusexpo 2019


Wycena trofeów
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu informuje, że w dniu 30.11.2018 r. odbędzie się wycena medalowa trofeów.
Prosimy o dostarczenie na wycenę trofeów do Zarządu Okręgowego w Wałbrzychu ul 1- go Maja 158 do dnia 28 listopada 2018 r.

Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Kazimierz Krukowski-Zdanowicz
Łowczy Okręgowy


Wigilia - zaproszenie
Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu w dniu 20.12.2018 r. o godz. 16.30 w "KARCZMIE GÓRALSKIEJ" w Dziećmorowicach organizuje przedświąteczne myśliwskie spotkanie wigilijno - opłatkowe dla przedstawicieli kół łowieckich okręgu wałbrzyskiego.
Prosimy zgłaszać imienny udział chętnych do dnia 10 grudnia 2018 r. Koszt uczestnictwa w kolacji wigilijnej to kwota 50 zł od osoby. Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Zarządu Okręgowego PZŁ w Wałbrzychu.

Za Zarząd
Kazimierz Krukowski-Zdanowicz
Łowczy Okręgowy


95-lecie PZŁ w Wałbrzychu
21 października 2018 roku w Wałbrzychu miały miejsce obchody 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, oraz 20-lecia Reprezentacyjnego Zespołu Sygnalistów "Odgłosy Kniei" zorganizowane przez Zarząd Okręgowy. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką na wałbrzyskim Placu Ratuszowym. Przybyło kilkadziesiąt pocztów sztandarowych oraz kilkuset myśliwych z rodzinami, sympatycy łowiectwa i mieszkańcy grodu nad Pełcznicą. O godzinie 12.30 w wałbrzyskiej kolegiacie pw. Św. Aniołów Stróżów, została odprawiona koncelebrowana Msza Święta, której przewodniczył ks. prałat Piotr Śliwka. W wygłoszonej homilii powiediał m.in. "W tym roku Polski Zwiazek Łowiecki obchodzi 95-ą rocznicę swojego istnienia. 95 lat to wiek bardzo dostojny. W Polsce niewiele organizacji może poszczycić się takim stażem działalności, taką bogatą historią i olbrzymim dorobkiem. Związek Łowiecki dla większości kojarzy się jedynie z polowaniami. A jest dokładnie odwrotnie. Polowania to zaledwie niewielka cząstka działalności tej organizacji, kilka może kilkanaście procent. Zdecydowana większość to hodowla zwierzyny i ochrona przyrody, to hodowla i introdukcja zwierzyny drobnej, to sadzenie lasów, szacowanie szkód łowieckich, to edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Związek Łowiecki to wielowiekowa działalność na niwie etyki, kultury, rzeźby, malarstwa i muzyki przez duże „M”, tej komponowanej przez największych kompozytorów jak Chopin, Moniuszko, Bethoven, Haydn, Weber, Mozart, Bach, i wielu innych. To właśnie z łowiectwa przyszedł i został już na stałe w orkiestrach, instrument muzyczny o nazwie „waltornia”, czyli „leśny róg”".
Po mszy wszyscy jej uczestnicy udali się do Książa, gdzie wręczono odznaczenia łowieckie, a po tej ceremonii, przy gulaszu z dzika godnie spędzono niedzielne popołudnie.Reintrodukcja zająca


Komunikat


Msza Hubertowska
Msza święta hubertowska na stałe weszła do obrzędowości i kultury łowieckiej. W ten uroczysty sposób oddawano cześć patronowi myśliwych – św. Hubertowi (3 listopada), a zarazem był to początek jesiennych łowów.
Msze hubertowskie często odbywały się w leśnych kapliczkach i taka Msza św ,,Hubertowska” odbędzie się
3 listopada 2018 r. w Karpowie k/Lądka Zdrój o godz. 18.00 na którą serdecznie zapraszają organizatorzy.

Darz Bór
Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu


Hubertus Pułtusk
Zespół reprezentujący Okręg Wałbrzyski PZŁ w składzie : Łowczy, Piotr Leszek i Wiesław w dniu 20,10,2018 r. reprezentował Okręg wraz ze sztandarem na Ogólnopolskim Hubertusie w Pułtusku.


Harmonogram oceny prawidłowości odstrzału
A) Boguszyn -27.10.2018 r (sobota) Świetlica Wiejska
B)Kalinowice -27.10.2018 r(sobota) Domek Myśliwski KŁ,,RYŚ'' Ziębice
C)Świdnica -19.10.2018r (piątek) Nadleśnistwo Świdnica ul. Sikorskiego 11
D)Wałbrzych -25-10 2018 r (czwartek) ZO PZŁ w Wałbrzychu ul. 1 Maja 158
E) Nowa Ruda -10.11.2018 (sobota) Domek Mysliwski KŁ ,,Knieja''Nowa Ruda Świerki 11
[więcej]


Nowe zasady selekcji - jelenie byki


Msza Hubertowska


Obchody 95-lecia PZŁ w okręgu wałbrzyskim
W dniu 4 sierpnia 2018 roku w leśnym Kościółku pod wezwaniem Matki Bożej od Zagubionych na Karpowie odbyły się centralne obchody 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego okręgu wałbrzyskiego. Program uroczystości przewidywał odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej śp. Ks. prałatowi Stefanowi Witczakowi „Kruszynce” kapelanowi myśliwych i leśników, głównemu pomysłodawcy odbudowy kościoła w Karpowie, mszę św. Odpustową koncelebrowaną przez J.E. Biskupa Ignacego Deca, przy oprawie zespołu sygnalistów myśliwskich „Odgłosy Kniei” okręgu wałbrzyskiego wręczenie odznaczeń łowieckich kołom i myśliwym okręgu wałbrzyskiego. Poczęstunek myśliwski dla uczestników oraz koncert zespołu sygnalistów myśliwskich „Odgłosy Kniei”. Pomysł odbudowy kościółka w Karpowie powstał 1993r. Proboszcz Parafii Stary Gierałtów Stefan Witczak ówczesny myśliwy, członek koła łowieckiego „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim do prac przy odbudowie kościółka zaangażował wiele ludzi i instytucji, w tym m.in. Nadleśnictwo Lądek Zdrój, myśliwych ze „Śnieżnika”. Kościółek otwarty został w 1995r. przez Kardynała Henryka Gulbinowicza- Metropolitę Wrocławskiego, który celebrował Mszę Świętą i poświęcił kościółek, nazywając go leśnym, górskim Sanktuarium Matki Bożej od zagubionych, kościółkiem myśliwych i leśników. [więcej]


HARMONOGRAM SZKOLENA KANDYDATÓW NA UPRAWNIENIA PODSTAWOWE DO WYKONYWANIA POLOWANIA JESIEŃ 2018


[Harmonogram do pobrania]


Hubertus 2018
Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu

Informuję, że 21 pażdziernika 2018 r. odbędzie się Okręgowy HUBERTUS 2018.
Zarząd Okręgowy zwraca się z prośbą do kół łowieckich okręgu wałbrzyskiego o czynny udział w tej uroczystości, a w szczególności o udział pocztów sztandarowych kół łowieckich z naszego okręgu.
Obchody ''Hubertusa'' połączone będą z 20-leciem Zespołu Sygnalistów Myśliwskich ,,ODGŁOSY KNIEI''
Program uroczystości:

  1. godz.12.00 zbiórka pocztów sztandarowych - Rynek w Wałbrzychu i przemarsz do kościoła św. Aniołów Stróżów
  2. godz. 12,30 uroczysta Msza Św Hubertowska oraz koncert w wykonaniu ZSM ,,ODGŁOSY KNIEI''
  3. godz. 15.00 biesiada Hubertowska w Sali Ułańskiej w Stadzie Ogierów ,,Książ''
Prosimy o przekazanie informacji wszystkim myśliwym oraz potwierdzenie udziału pocztów sztandarowych i delegacji /ilość osób/ z koła do dnia 10 października 2018 r.
Za zarząd
Łowczy Okręgowy


Piknik rodzinny


Kurs na uprawnienia podstawowe do wykonywania polowania


Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim
W dniu 3 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Bardo Śląskie oraz Henryków, a także z przedstawicielami 13 Kół Łowieckich powiatu ząbkowickiego i gminami. W spotkani uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Tematem spotkania było przedstawiane i omówienie I i II edycji „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim”, którego pierwsza część była realizowana w latach 2013-2016. W tym czasie zostało wypuszczone łącznie 700 szt. zajęcy szaraków pochodzących z hodowli klatkowo-zagrodowej. Łączny koszt I edycji Programu sięgnął kwoty 208.972,00zł. Całość programu dofinansowana była przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. II edycja Programu realizowana będzie w latach 2017-2020 (pierwsze wypuszczenia zajęcy przewidziane na wrzesień 2018 r.).

Łączny budżet programu wyniesie 415.793,44zł (brutto) w tym 233.100,00zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ciągu 3 lat trwania Programu zostanie wypuszczonych łącznie 1304 szt. zajęcy szaraków pochodzących z hodowli klatkowo-zagrodowej Pana Tadeusza Kaczmarczyk w Paszkowie, a średni koszt jednego zająca brutto wyniesie 318,86 zł.Dodatkowo poruszone zostały tematy inwentaryzacji zwierzyny występującej na terenie powiatu ząbkowickiego, szkód w rolnictwie oraz Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) i zagrożeń związanych z występowaniem tego wirusa na terenie kraju. Na spotkaniu Przedstawiciele Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego z Wałbrzycha wręczyli Staroście Ząbkowickiemu - Panu Romanowi Festerowi za wieloletnią współpracę odznakę „Zasłużony dla Myślistwa”. (źródło: http://www.zabkowice-powiat.pl)
Zaproszenie


Komunikat nr 1/07/2018
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego informuje o uroczystościach jakie będą się odbywały w Okręgu wałbrzyskim w najbliższym czasie:

  1. W dniu 4.08.2018 r o godz.15.00 w Karpowie k/Lądka -Zdrój Uroczystość 95 lecia Polskiego Związku Łowieckiego oraz 20 -lecie Reprezentacyjnego Zespołu Sygnalistów Myśliwskich ,,Odgłosy Kniei'' wręczenia medali Zasługi Łowieckiej oraz Msza Św.,,Hubertowska'' z udziałem Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca. Przewidziano wspólny poczęstunek .
  2. W dniu 9.09.2018 r od godz. 12.00 w Szczawnie Zdroju odbędzie się Łowiecko -Jeździecki ,,PIKNIK RODZINNY ''
  3. W dniu 28.09.2018 r o godz 12.00 w sali Ułańskiej w Stadzie Ogierów w Książu odbędzie Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego
  4. W dniu 21.10.2018 r o godz 12.00 Uroczysty ,,HUBERTUS''2018 z okazji 95Lecia PZŁ .Msza Św Hubertowska w kościele Św ,,Anioł Stróżów''obok rynku w Wałbrzychu ,Koncert jubileuszowy RZSM ,,ODGŁOSY KNIEI''oraz wspólna biesiada/proszę o udział w uroczystościach pocztów sztandarowych i nieplanowanie polowań zbiorowych w dniu 21.10.2018 r.
Zapraszam do udziału w uroczystościach i imprezach wszystkich myśliwych wraz z rodzinami.


Wyniki zawodów strzeleckich 'O Puchar Sudeckiej Krainy Łowieckiej'


Komunikat nr 1/07/2018


Magazyn Ekologiczno-Łowiecki Pasje
Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu informuje o możliwości nabycia Magazynu Ekologiczno-Łowieckiego "Pasje"Magazyn Ekologiczno-Łowiecki Pasje
Informujemy o studiach podyplomowych, które będą realizowane w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, począwszy od października 2018 roku. Studia o nazwie "Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie" trwać będą dwa semestry. Wszelkie informacje zawarte są na załączonym plakacie.Terminarz zawodów strzeleckich w Okręgu Wałbrzyskim

STRZELNICA BIERNACICE
8 lipca - Puchar Sudeckiej Krainy Łowieckiej
5 sierpnia - Puchar Trzech Strzelnic
8 września - Puchar Gór Złotych i Burmistrza Złotego Stoku
16 września - Puchar Trzech Strzelnic (FINAŁ)

STRZELNICA LĄDEK-ZDRÓJ
22 lipca - Turniej Trzech Strzelnic
6 października - Puchar Górskiej Jesieni


Zebranie wyborcze członków niestowarzyszonych
Zebranie odbędzie się 6 lipca 2018 r. o godzinie 14:00 w siedzibie ZO PZŁ w Wałbrzychu
[więcej]


Puchar Sudeckiej Krainy Łowieckiej
8 lipca 2018 r. o godzinie 8:00 na strzelnicy KŁ TUR Ziębice w Biernacicach odbędą się centralne zawody w wieloboju myśliwskim
[więcej]


Wyniki zawodów okręgowych w strzelectwie
Wyniki zawodów [więcej]


Konkurs sygnalistów myśliwskich - O Kryształowy Róg

Zarząd Okręgowy w Wałbrzychu
58-305 Wałbrzych
ul. 1 Maja 158
tel. 074/84-250-62
fax. 074/84-859-57

e-mail: zo.walbrzych@pzlow.pl

Konto ZO PZŁ
Santander Bank Polska
35 1090 2271 0000 0005 8400 0564projekt i wykonanie: Komisja Promocji Łowiectwa przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Wałbrzychu